Zoeken

Boot beschadigd steiger

13 juli 2016  -  Algemeen
Beste ligplaatshouder,   Tijdens een inspectieronde door de haven is gebleken, dat uw boot regelmatig onbeschermd contact maakt met de steiger. Dit is een kwalijke zaak omdat hierdoor zowel uw boot als de verenigingssteiger schade oploopt.   Vriendelijk verzoek om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de havenmeester en uw en het verenigingseigendom te komen beschermen tege...

Hijssen

01 januari 2016  -  Algemeen
   Betreft hijsbeweging en winterstaanplaats op de wal’.    De zomer is alweer bijna voorbij en voor de hijsploeg begint de tijd weer om uw boot uit het water te halen.Om er voor te zorgen dat dit weer gladjes verloopt hebben wij een paar mededelingen van huishoudelijke aard, zodat wij als vrijwillige hijsploeg er voor zorg kunnen dragen dat uw boot netjes en veilig ...

Mededeling hijsen

01 januari 2016  -  Algemeen
   Betreft hijsbeweging en winterstaanplaats op de wal’.    De zomer is alweer bijna voorbij en voor de hijsploeg begint de tijd weer om uw boot uit het water te halen.Om er voor te zorgen dat dit weer gladjes verloopt hebben wij een paar mededelingen van huishoudelijke aard, zodat wij als vrijwillige hijsploeg er voor zorg kunnen dragen dat uw boot netjes en veilig ...

Zwembadles 12 mei 2013

01 januari 2016  -  Algemeen
Beste jeugdleden,   Graag herinneren wij jullie er aan dat as. Zondag 12 mei de zwembadles plaatsvindt in zwembad De Schelp aan De Boulevard in Bergen op Zoom.   De les begint om 4 uur in de middag en duurt tot ongeveer 6 uur.    De les is niet verplicht maar wel nuttig en leerzaam. Je leert daar onder meer wat je moet doen als je bootje is omgeslagen of hoe je onder j...

Van de penningmeester

01 januari 2016  -  Algemeen
Van de penningmeester     Het seizoen2014 staat voor de deur, laten we er een fantastisch vaarseizoen van maken.Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u te informeren over de verzondenrekeningen voor de jaarlijkse contributies 2014. Ook wil ik u informeren dathet belangrijk is dat wij uw juiste post- en emailadres kennen. Ten slotte wilik u laten weten dat we voorbereid...